Αχρησιμοποίητο Δελτίο Παροχής Τροφίμων του Διεθνούς Ερυθρού Σταυρού.

The lots of the Hellenic Philatelic Society are managed by Alexandre Galinos but payable to the HPS (Bank Transfer of PayPal) or cash on delivery

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece WW2, International Red Cross coupons, unused (complete set)

item number: 61ddcdeebf04742f3b037fbe
SKU number: G-037

START PRICE  9.00 Euro [2 bidders]
CURRENT PRICE
10.50 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash on Delivery


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item