ΚΑΣΤΕΛΛΙ (ΚΙΣΣΑΜΟΥ) 13.ΑΥΓ.1904, 10.ΔΕΚΕΜ.1909 & 17.ΜΑΙΟΣ.22 ((Kastelli of Kissamos, Canea Crete) type I on 10λ postage due, 5λ small ΕΛΛΑΣ and strip of 3x20λ lithographic definitive (Greek), F-Sup

Catalogue value (on Cretan State stamps): €12.-

The bid- prefix in my user name indicates that my lots are under the management of collectio auctions. Thus collectio auctions hold responsible for their shipment.
Buy more lots from sellers with the bid- prefix and enjoy the benefits of combined shipping (sent from Athens).

Το πρόθεμα bid- στο όνομα χρήστη προδίδει ότι τα αντικείμενά μου διαχειρίζονται από το collectio auctions, που αναλαμβάνει και τις αποστολές ή παραδόσεις.
Αγοράζοντας αντικείμενα κι από άλλους πωλητές με πρόθεμα bid-, απολαμβάνετε συγκεντρωτικές αποστολές (από την Αθήνα), με μικρότερο ταχυδρομικό κόστος.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Crete, various Cretan & Greek stamps canceled with ΚΑΣΤΕΛΛΙ ΚΙΣΣΑΜΟΥ (Kastelli of Kissamos), type I

item number: 6176bebabf0474cb79f18641
SKU number: 11.2-6243

START PRICE  1.00 Euro [3 bidders]
CURRENT PRICE
10.50 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item