ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ 8.ΑΠΡ.1901, 4.ΙΟΥΝ.-, 2.ΙΟΥΛ.1914 & 28.ΑΠΡ.20 (Alikianos, Canea Crete) on 20λ orange, 20λ second issue, 10λ service stamp and 15λ lithographic definitive (Greek), R & F-VF

Catalogue value (on Cretan State stamps): €42.-

The bid- prefix in my user name indicates that my lots are under the management of collectio auctions. Thus collectio auctions hold responsible for their shipment.
Buy more lots from sellers with the bid- prefix and enjoy the benefits of combined shipping (sent from Athens).

Το πρόθεμα bid- στο όνομα χρήστη προδίδει ότι τα αντικείμενά μου διαχειρίζονται από το collectio auctions, που αναλαμβάνει και τις αποστολές ή παραδόσεις.
Αγοράζοντας αντικείμενα κι από άλλους πωλητές με πρόθεμα bid-, απολαμβάνετε συγκεντρωτικές αποστολές (από την Αθήνα), με μικρότερο ταχυδρομικό κόστος.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Crete, various Cretan & Greek stamps canceled with ΑΛΙΚΙΑΝΟΣ (Alikianos)

item number: 6176bd86bf0474c678f18641
SKU number: 11.2-6232

START PRICE  1.00 Euro [3 bidders]
CURRENT PRICE
8.50 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item