ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ 19.ΟΚΤ.1901 & 17.ΙΟΥΛ.1908 (Chora of Sfakia, Canea Crete) canceling a 10λ 1st issue and a a pair of 5λ second issue, scarce & F-VF

Catalogue value (on Cretan State stamps): €20.-

The bid- prefix in my user name indicates that my lots are under the management of collectio auctions. Thus collectio auctions hold responsible for their shipment.
Buy more lots from sellers with the bid- prefix and enjoy the benefits of combined shipping (sent from Athens).

Το πρόθεμα bid- στο όνομα χρήστη προδίδει ότι τα αντικείμενά μου διαχειρίζονται από το collectio auctions, που αναλαμβάνει και τις αποστολές ή παραδόσεις.
Αγοράζοντας αντικείμενα κι από άλλους πωλητές με πρόθεμα bid-, απολαμβάνετε συγκεντρωτικές αποστολές (από την Αθήνα), με μικρότερο ταχυδρομικό κόστος.

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Crete, pair of 5λ & 10λ Cretan stamps canceled with ΧΩΡΑ ΣΦΑΚΙΩΝ (Chora of Sfakia)

item number: 6176b590bf04742475f18644
SKU number: 11.2-6254

START PRICE  1.00 Euro [2 bidders]
CURRENT PRICE
2.25 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item