1940-1942 Ελλάς σπαραττόμενη από τα τρία σαρκοφάγα όρνεα Γερμανίαν, Βουλγαρίαν, Ιταλίαν, Ο ΓΟΛΓΟΘΑΣ ΤΗΣ ΔΟΞΗΣ, έργον του Γ. Πάντσου/ La Grece devoree par les oiseaux de proie: Allemagne, Italie, Bulgarie/ Greece devoured by the birds of prey: Germany, Italy, Bulgaria

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, postcard with sketch for Greece

item number: 6173e9dfbf0474893a789ec4
SKU number: 2908-83

START PRICE  30.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
30.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item