Το Νέον Φάληρον [Έκδοσις: P&C, Αθήνα, 173] 4989/ Grece, Nouveau Phalere, ed: P&C Athenes

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, postcard with beach

item number: 6173e8eebf0474b136789ec7
SKU number: 685-4

START PRICE  16.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
16.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 16.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 20h 55m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item