Αθήναι- Το Ερέχθειον, Εκθέσατε την κάρταν ταύτην εις το φως, θα σας φανή εις το σκότος/ Erectheion, Expose the picture to the light, it will appear luminous in daarkness/ L' Erectheion, [Exposez l'image à la lumière, elle apparaîtra lumineuse dans l'obscurité] (printed RAD)

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, postcard with the erectheion

item number: 6173e86fbf0474893a789ec2
SKU number: 5836-86

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 18.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 20h 17m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item