Η ακτήν Ευαγγελίστριας μεταφερόμενη εις πλοίων εν Τίνω προς τέλεσιν αγιασμού [Έκδοσις: Α.Β Πάσχας, Πάτρα]/ L' image Miraeuleuse de la Sainte- Vierge transportee dans un bateau a Tinos pour aspersion, ed: A.B Paschas

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, cyclades. postcard with Tinos

item number: 6173e493bf04746b3a789ec4
SKU number: 5447-104

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 21h 12m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item