Μεγάλα στρατιωτικά γυμνάσια 1907. Η Α.Β.Υ. ο Διάδοχος υποδεικνύων τα γενόμενα λάθη κατά τας ασκήσεις [έκδοσις: Παλαίς, Αθήνα], αριθ. 1081/ Les grandes manoeuvres 1907, ed: Pallais, Athenes

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, postcard with soldiers

item number: 6173d2c1bf04740b32789ec2
SKU number: 2173-21

START PRICE  24.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
24.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item