Εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως, Νίκη του Μαυρομιχάλη, Έκδοσις Μ.Ν Μιχαλοπούλου, Αθήναι αρ.34/La revolution Grecque, Victoire de Mavromichalis [Ed: Michalopoulou, Athenes]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, postcard with for greek revolution

item number: 617301e4bf0474ce59621088
SKU number: 1615-30

START PRICE  25.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
25.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 25.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
8d 21h 32m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item