Εκ της Ελληνικής Επαναστάσεως, η καταστροφή των Λαλαιών, Έκδοσις Μ.Ν Μιχαλοπούλου, Αθήναι αρ. 27/ La revolution Grecque, La catastrophe des Lalaion [Ed: Michalopoulou, Athenes]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, postcard with for greek revolution

item number: 6172ff31bf04746057621088
SKU number: 1615-25

START PRICE  25.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
25.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 25.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
8d 21h 20m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item