Η οικονομική ζωή προς την στιγμήν εκλιπούσα εν Γαλλία αναγεννάται. Στρατιώται καλλιεργούντες την γην δι ισχυρών αυτοκινήτων μηχανών. Εκδότης Alex Jouvene, Μασσαλία/ [Soldiers soldiers cultivate the land] Editeur: Alex Jouvene, Massalia

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, postcard with cultivation of land by soldiers

item number: 61714f5fbf04743d74df837b
SKU number: 4029-202

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 9.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 16h 30m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item