ΑΘΗΝΑΙ, Η φρουρά των Κρητών των Ανακτόρων της Α.Μ του Βασιλέως, εκδότης: Γ.Ν Αλεξάκης εν Πειραιεί αριθ 620/ ATHENES, La garde royale des Cretois [Editeur: G.N Aleksakis]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, postcard with palace guard

item number: 61714defbf04747e71df837b
SKU number: 4471-29

START PRICE  30.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
30.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 30.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
7d 15h 2m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item