Ο Ερμής του Πραξιτέλους, ως συνεπληρώθη υπό Σάπερ, Έκδοσις Θ. Αγηνόρα Αθήνησι/ [Hermes by Praxitelis]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, postcard with ancient greek statue

item number: 6171477ebf0474b670df837e
SKU number: 88.3-109.4

START PRICE  7.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
7.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item