Καρά- Τεπέ Τσιφλίκ, Εκ της εκστρατείας της Μ. Ασίας, Εκδότης Ι.Δ Νικολαίος/ [Greek military campaign in Asia Minor]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Turkey, Asia Minor, postcard with army

item number: 61713ff5bf0474716bdf837b
SKU number: 1250-24.1

START PRICE  18.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item