ΦΡΟΥΡΟΣ, Αθήνα, έτος ΠΡΩΤΟΝ, αρ. 13, 25 Μαρτίου 1902, [Προς την ελληνίδα νεότητα. Το πανεπιστήμιον στέφει τους ιερολοχίτας] Διευθυντής: Κ. Σακελλαράκος

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, 1902, newspaper, ΦΡΟΥΡΟΣ

item number: 614c4516bf04748c0e756f54
SKU number: 7159-521

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 9.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 13h 54m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item