ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ, έτος ΙΗ, αριθ 989, Βόλος, 22 Αυγούστου 1899, [Οι υποψήφιοι άρχοντες της δημοτικής αρχής Παγασών, Παρθεναγωγείον η Αθήνα], Διευθυντής Ν. Ρουσόπουλος

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Volos, 1899, newspaper, ΕΘΝΙΚΟΝ ΜΕΓΑΛΕΙΟΝ

item number: 614c3444bf0474fd0b756f54
SKU number: 7159-513

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 11h 46m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item