Διάλογοι Οικιακοί μετά των προηγούμενων τινών φράσεων και έτεροι εκ διαφόρων συγγραφέων συλλεγέντες μετά και τινών νεκρικών διαλόγων του Φενελών, γαλλο- ελληνικοί, παρα Γ. Θεοχαρόπουλου, έκδοσις τρίτη, εν Αθήναις, 1845, σελ. 195

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 7.5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.50

EU 12.00

US 12.00

World 12.00

TITLE
Greece, Athens, book, history book

item number: 6149ce59bf0474f21ec02337
SKU number: 7159-47

START PRICE  20.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
20.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 20.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
2d 12h 59m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item