Πραγματεία περί του Προχείρου η της Εξαβίβλου, Κωνσταντίνου Αρμενόπουλου, εν Μονάχω, παρά Αιμιλίου Χέρτσου, σελ 98

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 7.5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.50

EU 12.00

US 12.00

World 12.00

TITLE
Germany, Munich, book, Armenopoulos

item number: 6149ca2dbf04744d1fc02336
SKU number: 7159-21

START PRICE  45.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
45.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 45.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
2d 13h 20m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item