Ο Ροδόλφος Βαλεντίνο εις το μεγαλοπρεπές έργον "Ο Κύριος Μπωκαίρ", κινηματογράφος ΜΟΝΤΙΑΛ, έκδοσις "κινηματογραφικού αστέρος"/ [Rodolfo Valentino in the majestic play "Mr. Bocaire"]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Athens, postcard with actors in cinema

item number: 6149a5a0bf04749c0fc02336
SKU number: 4294-23

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
2d 10h 17m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item