Ηρακλής Κοκκινίδης, Αρχηγός Μαλεβυζίου, φονευθείς 1867 [Εκδ: Αφοι Παντατοσάκη, Ηράκλειο, Κρήτη]/ [Hercule Kokkinidis] Editeur: Pantatossakis Freres, Candie, Crete

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Creta, Heraclion, postcard with man

item number: 613e0805bf04744b7dd82e97
SKU number: 3361-241

START PRICE  15.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
15.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item