22. Χανιά Κρητικοπούλες [με παραδοσιακές φορεσιές]/ Canea women of Creta [in traditional costumes]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Creta, Chania, postcard with women in traditional costumes

item number: 613dfc98bf04742e76d82e97
SKU number: 4029-138

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 17h 28m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item