Γεωργίου Σουρή, Ανέκδοτα, σ. 93, Ποιήματα, Τόμος τρίτος, σ. 227, 1887, Αθήνα, Τυπογραφείο Αδελφών Περρή, Δον Ζουάν (Τόμος Τέταρτος), σ. 284

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 7.5€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.50

EU 16.50

US 16.50

World 16.50

TITLE
Greece, book, Souris, three books bounded together

item number: 6135daa6bf04747a5ae2c9fa
SKU number: 7159-84

START PRICE  20.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
20.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 20.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
9d 9h 23m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank transfer (Alpha Bank), Cash on pickup


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item