ΑΝΤΩΝΟΠΟΥΛΟΣ Δημήτριος Κ., Αποσπάσματα λόγων Γάλλων βουλευτών και γερουσιαστών κατά την συζήτησιν του περί της καταστάσεως των αξιωματικών νόμου της 7/19 Μαΐου 1834 του οποίου πιστή μετάφρασις είναι ο ημέτερος νόμος ΡΟΗ' της 7 Μαρτίου 1851, σελ. 20, εν Αθήναις 1882

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 7€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.00

EU 8.00

US 8.00

World 8.00

TITLE
Book, Speeches of French Deputies and Senators for the Law concerning the Officers

item number: 60d73e76bf04745e53394a11
SKU number: 146-75th

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
23d 12h 32m
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item