ΚΟΚΚΙΝΟΣ Εμμανουήλ, Λόγος εισητήριος εις το μάθημα του Διοικητικού Δικαίου εκφωνηθείς τη 12 Ιανουαρίου 1862... Τακτικού Καθηγητού εν τω Πανεπιστήμιο Όθωνος, σελ. 24, εν Αθήναις 1862, F -μικροφθορές

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 7€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.00

EU 8.00

US 8.00

World 8.00

TITLE
Book, Kokkinos Em.: Speech for the course of Administrative Law (Othon's University)

item number: 60d73d23bf04741e58394a0c
SKU number: 147-75th

START PRICE  13.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
13.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item