ΕΛΛΑΔΑ, Μακεδονία, Αγγίστα Σερρών- Κεντρικαί αποθήκαι ΔΗΜ. Γ. ΓΟΥΣΙΟΥ & ΣΑΣ.

/ GREECE, Macedonia, AGGISTA, SERRES.

- R & VF.


Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (final rate depends on the weight).
We can ship by regular mail at your own risk.

Αντικαταβολή εντός Ελλάδος €6.-


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Macedonia, Serres, picture postcard showing warehouses

item number: 60b9577abf0474f127fb0834
SKU number: 2893-3

START PRICE  40.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
40.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item