ΙΕΡΟΝ ΟΛΥΜΠΙΑΣ, Δρ. 10, απεικόνιση Μαραθώνα

Εκτύπωση: Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών Τραπέζης της Ελλάδος

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Antiquities ticket (SANCTUARY of OLYMPIA), showing Marathon, 10 drachmas

item number: 60ad5fdabf04741b38eb81ea
SKU number: 3259-4

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item