ΘΕΑΤΡΟΝ ΔΙΟΝΥΣΟΥ, Δρ. 5, απεικόνιση Σόλων

Εκτύπωση: Ίδρυμα Εκτυπώσεως Τραπεζογραμματίων και Αξιών Τραπέζης της Ελλάδος

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Antiquities ticket (DIONYSOS THEATER), showing SOLON, 5 drachmas

item number: 60ad5b0fbf04749136eb81eb
SKU number: 20-746

START PRICE  5.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
5.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item