ΟΛΥΜΠΙΕΙΟΝ, Δρ. 5, απεικόνιση Σόλων

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Antiquities ticket (OLYMPIEION), showing SOLON, 5 drachmas

item number: 60ad5a6abf04744336eb81ea
SKU number: 3259-8

START PRICE  6.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
6.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item