Δρ. 25, απεικόνιση Σόλων

Εκτύπωση: Γραφικαί Τέχναι Ασπιώτη-ΕλΚα Α.Ε.

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Museum ticket, showing SOLON, 25 drachmas

item number: 60ad59debf0474a534eb81ea
SKU number: 99-4626

START PRICE  2.50 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
2.50 Euro
Enter your maximum bid, minimum 2.50 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 4h 24m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item