1958Η Φανέλα του Στρατιώτου”, Έρανος υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης υπέρ της Φανέλλας του Στρατιώτου (εμφύλιος), Δρχ. 500, under the protection of the Queen (civil war). Complete, with its counterfoil (με το στέλεχος), a 250δρχ (Victory) postage stamp was affixed and tied with ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 4.XII.58 (Thessaloniki), RR & VF

Printed by ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Α.Ε. (Aspiotis-Elka)

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Fundraising coupon for the Flannel of the Soldier, 500δρχ (complete, with the counterfoil), year 1958

item number: 60ad581cbf04742635eb81ea
SKU number: 3068-19

START PRICE  48.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
48.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item