1951Η Ημέρα του Στρατιώτου”, Έρανος υπέρ της Φανέλλας του Στρατιώτου υπό την προστασίαν της Α.Μ. της Βασιλίσσης (εμφύλιος), Δρχ. 10.000 & Δρχ20.000, under the protection of the Queen (civil war). Both with their counterfoil (με το στέλεχος), affixed with a 250δρχ (Victory) on piece of paper and tied with ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ ΑΕΡΟΠΟΡΙΚΩΣ 2.XII.51 (Thessaloniki), RR & VF

Printed by ΑΣΠΙΩΤΗ-ΕΛΚΑ Α.Ε. (Aspiotis-Elka)

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece, Fundraising coupons for the Flannel of the Soldier, 2 values (complete, with the counterfoils), year 1951

item number: 60ad56f2bf0474262beb81ea
SKU number: 3068-18

START PRICE  48.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
48.00 Euro

TIME LEFT
Ended
  1

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item