- ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (Hellenic Posts) with trumpet, crown & ΕΤ, embossed oval sealing label, and

- ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ (POSTAL SERVICE, PTT), embossed circular sealing label used in ΑΘΗΝΑΙ,

R & F-VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Hellenic Post, 2 sealing labels ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΑΧΥΔΡΟΜΕΙΑ (trumpet) and ΤΑΧΥΔΡΟΜΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΤΤΤ

item number: 608c3c44bf0474ed42bc78b1
SKU number: 7230-8

START PRICE  10.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
10.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 10.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 6h 10m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item