ΆΛΓΕΒΡΑΣ. Τα του Α' και του Β΄ βαθμού. Προς χρήσιν των μαθητευόντων εις τα γυμνάσια.

Υπό Χ. Βάφα. Διεσκευασμένα εκδίδονται το δεύτερον

Δαπάνη των τυπογράφων.

-Αθήνησιν, τύποις Φ. Καραμπίνη και Κ. Βάφα. 1851.

-Σελ. 213.

-Φθορές

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (final rate depends on the weight).
We can ship by regular mail at your own risk.

Αντικαταβολή εντός Ελλάδος €8.-


Domestic 7.00

EU 10.00

US 10.00

World 10.00

TITLE
Greece, Athens, 1851, Άλγεβρα του Χ. Βάφα

item number: 60896d68bf0474216dfd36ff
SKU number: 7159-48

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 4h 1m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item