Περί Ελληνικής συντάξεως, προς χρήσιν των ελλ. σχολείων και γυμνασίων, εγκρίσει της Κυβερνήσεως. Υπό Κ. Ασωπίου, καθηγητού των ελληνικών γραμμάτων εν τω πανεπιστημίω Όθωνος. Περίοδος Πρώτη. Έκδοσις πέμπτη τελειοτέρα.

-Εν Αθήναις, τύποις και αναλώμασι Σ. Κ . Βλαστού. 1857.

-Σελ.232.

-Λίγες φθορές

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (final rate depends on the weight).
We can ship by regular mail at your own risk.

Αντικαταβολή εντός Ελλάδος €8.-


Domestic 7.00

EU 10.00

US 10.00

World 10.00

TITLE
Greece, Athens, 1857, Ελληνική Σύνταξη του Κ. Ασωπίου

item number: 60888a15bf0474d60fe104cb
SKU number: 7159-53

START PRICE  16.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
16.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 16.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
0d 11h 6m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item