Δύο βιβλία μαζί βιβλιοδετημένα (δερμάτινη ράχη) :

- ΚΟΦΙΝΙΩΤΗΣ Ε.Κ., Λατινικά Θέματα προς εφαρμογή του Συντακτικού, Παράρτημα, σελ. 127-220, Αθήνησι 1877 (τύποις Ανδρέου Κορομηλά)

- ΣΑΚΕΛΛΑΡΟΠΟΥΛΟΣ Σ.Κ., Συντακτικόν της Λατινικής Γλώσσης προς χρήσιν των Γυμνασίων, Έκδοσις Τρίτη, σελ. 88, Εν Αθήναις 1894 (τυπ. Ανέστη Κωνσταντινίδου)

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping (final rate depends on the weight).
We can ship by regular mail at your own risk.
Αντικαταβολή εντός Ελλάδος €8.-


Domestic 7.00

EU 10.00

US 10.00

World 10.00

TITLE
Greece 1877 1894, School books

item number: 606ddf19bf04747f457df9e0
SKU number: 7159-65

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
5d 4h 34m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item