1917.08.21: "Κ.Π." surcharges:
Κ.Π. λεπτού 1 /3λ, tied by ΠΑΤΡΑΙ ΑΠΟΣΤΟΛΗ 27.ΑΠΡ.17 (Patras, Peloponnese) on 5λ military postal card stationery, sent to Athens, scarce & Sup

Sender: MENAGERE, Α.Σ. ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ, ΕΝ ΠΑΤΡΑΙΣ

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1917, 1λ/3λ ΚΠ Charity stamp (surcharge type II) on military postal card from ΠΑΤΡΑΙ (Patras) to Athens

item number: 60337f25bf04742d31d2b518
SKU number: 976-8

START PRICE  15.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
15.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 15.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 8h 25m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item