Εκστρατεία Μικράς Ασίας: Πλύσις λινοστολής στρατιωτων υπό οθωμανίδων (editor Ιωαν. Δ. Νικολαΐδου, 38), R & G-F rounded corners

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6€.
We can ship by regular mail at your own risk.

Shipping every Wednesday or Thursday, by registered mail


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece Turkey [Asia Minor Campaign], picture postcard showing Ottoman women washing military linen uniforms

item number: 6000409dbf0474383aba4012
SKU number: a-480

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Cash on pickup, Bank Transfer


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item