Ανατολική Ταπητουργία Ανώνυμος Εταιρεία register cover from Αθήνα (Ταχ.Παραρτ.1 1/9/1923) to Huddersfield England. The Ανατολική Ταπητουργία was founded in 1923 and was the first carpet industry in Greece.

Product questions


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Ανατολική Ταπητουργία Ανώνυμος Εταιρεία register cover from Ταχ.Αθηνών Παραρτ.1 (1/9/1923) to Huddersfield England

item number: 5fff4793bf0474484d1fa011
SKU number:

START PRICE  8.00 Euro [1 bidder]
CURRENT PRICE
8.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item