Άγνωστος Inconnu on cover from Galata Turkey (19/5/1957) to Αθήνα (machine cancel Ταμιευτήριον σ'όλα τα ταχ/μεια πρωί-απόγευμα κ κυριακάς πρωί - 31/5/1957).

Product questions


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Άγνωστος Inconnu on cover from Turkey Galata (19/5/1957) to Αθήνα. Machine cancel Αθήναι at the back

item number: 5fff0c84bf04744c2b1fa023
SKU number:

START PRICE  11.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
11.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item