1. Αθήναι Πλατεία Συντάγματος Αποστολή 30/10/1931 to Roma Italia, 4 Drachmas total external rate.

2. Αθήναι Πλατεία Συντάγματος Αποστολή 29/7/1933 to Zurich Swiss, 8 Drachmas total external rate.

Product questions


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Αθήναι - Πλατεία Συντάγματος Αποστολή cancel on two covers 1931 and 1933

item number: 5ffeff5fbf04740f2a1fa01b
SKU number:

START PRICE  5.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
5.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item