Αθήναι - Φιλοτελικό Γραφείον (5/7/1954) on cover to Buffalo USA. 2.000 Drachmas simple external rate.

Product questions


Domestic 0.00

EU 0.00

US 0.00

World 0.00

TITLE
Αθήναι - Φιλοτελικόν Γραφείον (5/7/1954) on commercial cover to Buffalo USA

item number: 5ffe3e67bf04747c551988aa
SKU number:

START PRICE  4.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
4.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS

LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item