ΑΘΗΝΑΙ ΣΥΣΤΗΜΕΝΑ ΕΝΤΥΠΑ 12?.V.60 (Athens, registered printed matter) tying a corner copy of a 6δρχ Scouts issue (single franking), on registered cover with boxed R-marking Σ-ΑΘΗΝΑΙ ΑΡ. sent to ΡΟΔΟΣ ΑΦΙΞΙΣ ΣΥΣΤΗΜΕΝΩΝ 17.V.60 (Rhodes), scarce & VF

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 6.00€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 5.00

EU 6.00

US 6.00

World 6.00

TITLE
Greece 1960, Scouts issue, 6δρχ on registered cover (single franking)

item number: 5ffc785fbf04740318ae0efc
SKU number: a-464

START PRICE  8.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
8.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Cash on pickup, Bank Transfer


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item