Θεσσαλονίκη, Εορταί εκατοενταετηρίδος, Fetes de l'independence. No 401. Γραμμένη. VF

Product questions

We ship by registered mail.We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα €6.50.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 6.00

EU 7.50

US 7.50

World 7.50

TITLE
Greece, Thessalonica, Fetes de l'independence. No 401. Written. VF

item number: 5f0878afbf04744d7c4a764b
SKU number: 1928-31

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item