ΘΗΣΑΥΡΟΣ, το τερπνότερον και διδακτικώτερον εγκυκλοπαιδικόν λεξικόν, σελ. 66, Αθήναι 24 Ιουνίου 1923, VF
Έγχρωμο εξώφυλλο Νίκη του Μακρυγιάννη εν Πειραιεί

[ανταποκρίσεις από διάφορες περιοχές, όπως Ιωάννινα, Κέρκυρα, Αίγιο, Θεσσαλονίκη, Σέρρες κλπ]

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 9€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 8.00

EU 12.00

US 12.00

World 12.00

TITLE
Greece 1923, THESAURUS encyclopedic magazine, number 28

item number: 5ee76665bf04742c639989a3
SKU number: 4621-13

START PRICE  18.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
18.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item