1939: ΕΘΝΙΚΟΝ ΛΑΧΕΙΟΝ ΔΙΑΔΟΧΙΚΩΝ ΚΛΗΡΩΣΕΩΝ, 3η έκδοσις, Δ' κλήρωσις, ακέραιον, 200δρχ (εκτ. Ασπιώτη-ΕΛΚΑ), με κάθετη διάτρηση για ακύρωση, δοκίμιο (specimen)

Product questions

We ship by registered mail.
We combine shipping (the final rate depends on the weight).

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.
We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 4.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1939, National Lottery (Essay), with vertical perforation

item number: 5eb963f4bf0474e4304dc949
SKU number: 1497-399

START PRICE  12.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
12.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 12.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
3d 17h 50m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item