Μπαταρίες: SATAN ή RADAR, Αθηναϊκή Ηλεκτροτεχνική Βιομηχανία Α.Ε., δίπτυχο, 105x140mm, VF-Sup

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, advertising of RADAR & SATAN (batteries)

item number: 5e22aa7fbf0474e572321609
SKU number: 3240-12

START PRICE  9.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
9.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 9.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 10h 6m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item