Τράπεζα της Ελλάδος: Φύλλο (μάλλον πίσω πλευρά από μικρό σημειοματάριο) ΚΕΝΤΡΙΚΟΝ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑ ΤΡΑΠΕΖΗΣ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΕΝ ΑΘΗΝΑΙΣ, F

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, advertising of Bank of Greece (small notebook sheet, showing the Main Building)

item number: 5e1b4c13bf04745c4ece78fc
SKU number: 3074-498

START PRICE  5.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
5.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item