Γάλα: Έντυπη εικονογραφημένη επιστολή σε πελάτισσες με κουπόνι προσφοράς ενός κυτίου Γάλακτος ΝΟΥΝΟΥ, υπογραφή Γ. Καρακώστας (ΓΕΝΚΑ), Αρ. 506, Ιανουάριος 1954, Sup

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece 1954, letter to customers of ΓΕΝΚΑ Α.Ε. for ΝΟΥΝΟΥ Milk (with trading stamp)

item number: 5e1b3abfbf04744847ce78fc
SKU number: 20-814

START PRICE  5.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
5.00 Euro

TIME LEFT
Ended

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item