Διατροφή: Χρησιμοποιημένο φύλλο από μικρό σημειοματάριο NESTLÉ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΝΕΣΤΛΕ - ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΟΙΟΤΗΤΟΣ, ΕΓΓΥΗΣΙΣ: Η ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΦΗΜΗ ΤΟΥΣ, F

Product questions

We ship by registered mail.

We combine shipping.

Τέλος αντικαταβολής για Ελλάδα 4€.

We can ship by regular mail at your own risk.


Domestic 3.00

EU 5.00

US 5.00

World 5.00

TITLE
Greece, advertising of NESTLE products (small notebook sheet)

item number: 5e1b3654bf04741c46ce78fc
SKU number: 42.5-654

START PRICE  3.00 Euro [0 bidders]
CURRENT PRICE
3.00 Euro
Enter your maximum bid, minimum 3.00 Euro
Auction Steps
How bidding works

TIME LEFT
1d 20h 6m

PAYMENTS
  •    
  •    
  • Bank Transfer, Cash


LOCATION
Greece
SHIPPING

ask for:
certificate opinion
or Contact us about this item